Kim KardashainKim Kardashain looks cute in her black short dress.